Điều khoản sử dụng

Xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sử dụng trang web choibaitrenmang.top ('Trang web') trước khi tiếp tục sử dụng nó. Bằng cách truy cập và sử dụng Trang web này, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện được quy định dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào, xin vui lòng không sử dụng Trang web.

1. Thỏa thuận sử dụng

Bằng cách truy cập và sử dụng Trang web này, bạn cam kết tuân thủ tất cả các luật và quy định áp dụng. Bạn không được sử dụng Trang web cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc gây hại đến Trang web hoặc người khác. Bạn không được can thiệp vào hoạt động bình thường của Trang web hoặc gây cản trở cho người khác sử dụng Trang web.

Các tài liệu và nội dung trên Trang web chỉ dùng để cung cấp thông tin chung và không cần trách nhiệm về độ chính xác hoặc tính đúng đắn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và từ chối tất cả các cam kết hoặc bảo đảm liên quan đến tính chất của thông tin này.

  • Bạn phải tuân thủ các quy định bản quyền và sở hữu trí tuệ khi sử dụng Trang web.
  • Bạn không được sao chép, phân phối, tái sử dụng, hoặc sửa đổi bất kỳ tài liệu hoặc nội dung từ Trang web mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.
  • Mọi thông tin cá nhân bạn đăng trên Trang web đều phải đúng sự thật và không vi phạm quy định về quyền riêng tư hoặc các quy định liên quan khác.

2. Bảo mật

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật của chúng tôi. Tuy nhiên, không có hệ thống truyền dữ liệu nào trên Internet là hoàn toàn an toàn và chúng tôi không thể đảm bảo 100% bảo mật thông tin cá nhân của bạn.

Bạn phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình và không tiết lộ cho bất kỳ ai khác. Bạn cũng phải thông báo ngay lập tức cho chúng tôi nếu bạn phát hiện bất kỳ vi phạm bảo mật nào liên quan đến tài khoản của bạn.

3. Thay đổi và chấm dứt

Chúng tôi có quyền thay đổi bất kỳ điều khoản và điều kiện nào liên quan đến việc sử dụng Trang web, bao gồm cách thức và phạm vi sử dụng Trang web. Các thay đổi này có hiệu lực ngay khi được công bố trên Trang web. Việc tiếp tục sử dụng Trang web sau khi có sự thay đổi này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các thay đổi.

Chúng tôi cũng có quyền chấm dứt hoặc đình chỉ việc truy cập của bạn vào Trang web mà không cần thông báo trước, nếu chúng tôi cho rằng bạn đã vi phạm bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào trong Điều khoản sử dụng này.