Chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ người dùng thông qua các biểu mẫu đăng ký, đơn hàng hoặc giao dịch trên trang web. Thông tin cá nhân bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, và các thông tin khác liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi cũng thu thập thông tin không cá nhân thông qua việc sử dụng 'cookies' để cải thiện trải nghiệm của người dùng trên trang web.

1.1 Mục đích sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân của người dùng sẽ được sử dụng để cung cấp dịch vụ, xử lý đơn hàng, liên hệ và hỗ trợ khách hàng, cải thiện trang web theo ý kiến ​​phản hồi của người dùng, và cung cấp thông tin liên lạc mới.

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có sự đồng ý của người dùng hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

1.2 An ninh thông tin

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của người dùng. Chúng tôi sử dụng các biện pháp an ninh thích hợp để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc rò rỉ thông tin cá nhân.

  • Thông tin đăng nhập của người dùng được mã hóa và bảo vệ bằng mật khẩu
  • Chúng tôi sử dụng chứng chỉ SSL để bảo vệ dữ liệu truyền qua mạng
  • Chúng tôi giới hạn quyền truy cập thông tin cá nhân chỉ cho nhân viên có nhu cầu cụ thể

1.3 Cập nhật thông tin cá nhân

Người dùng có quyền cập nhật, sửa đổi hoặc xoá thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi qua email hoặc số điện thoại được cung cấp dưới đây.

Chúng tôi sẽ cố gắng bảo đảm rằng thông tin cá nhân được giữ cho đúng, hoàn chỉnh và cập nhật.